III. Ulusal Ceviz Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016 da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde yapılacak

III. Ulusal Ceviz Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016 da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde yapılacak.
 
III. Ulusal Ceviz Sempozyumu programına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

AMAÇ, KAPSAM ve BASINA ÇAĞRI
 
Türkiye, toplam 13,2 milyon adete varan ağaç sayısı ve yaklaşık 190-200 bin ton meyve üretimiyle, önemli ceviz üreticisi ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak cevizle ilgili bilimsel çalışmalar 1970"li yıllardan sonra başlamıştır. İlk çalışmalar, çeşit oluşturmaya yönelik seleksiyon çalışmalarıdır ve seleksiyon çalışmaları halen devam etmektedir. Çünkü bu zengin kaynak bize verim ve kalite bakımından çok değişik ve üstün nitelikli genotipleri sunabilmektedir. Çoğaltıma yönelik araştırmalar ise çeşit seçim çalışmalarının hemen ardından başlamıştır. Günümüzde aşılama ile ilgili sorunların büyük bölümü çözümlenmiş olup, bazı yörelerimizde her yıl 1-2 milyona yakın ceviz fidanı üretilmektedir. Böylece standart özellikte, verimli çeşitlerle kapama bahçe kurma imkanları artmıştır. Öte yandan ceviz ağacının kırsal ve kurak kesimlerde diğer meyve türlerine göre daha kolay yetiştirilebilmesi, çevreyi yeşillendirebilme ve orman ağacı olma şansını da artırmaktadır.
 
 Tüm bu olumlu gelişmeler yanında ceviz, sorunları fazla olan bir meyvedir. Çeşit standardizasyonuyla ilgili tüm çalışmalara karşın, özellikle yeni kurulmuş kapama bahçelerde verimle ilgili şikayetler bulunmaktadır. Bu durum cevizin çevresel etkenlere duyarlı bir meyve olduğunu göstermekte ve bu alanda kapsamlı çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak  da fidan üretiminin, ekolojik yönden birbirinden farklı olan çeşitler dikkate alınarak, belirli bir düzen içerisinde yürütülmesi son derece önemlidir.Cevizin üretiminden tüketimine kadar çeşitli alanlarda bilgi ve deneyime ihtiyacımızın olduğu açıktır. Bu sempozyumun amacı, ülkemizin resmi ve özel nitelikli çeşitli kuruluşlarında elde edilmiş araştırmalara dayalı bilgi ve bulguların bir arada sunulup, tartışılması ve topluma kazandırılarak, buradan ceviz yetiştiriciliğine ve değerlendirilmesine yönelik katkıların sağlanmasıdır. Ülkemiz açısından önemli bir yere sahip böyle bir meyve türünü ilgilendiren tüm resmi ve özel sektör araştırmacılarını, üreticileri ve çevrecileri III. Ulusal Ceviz Sempozyumu"na davet ediyoruz.