Dardanel Ton'da İzlenebilirlikte yeni dönem

CSTEM ile Dardanel İş Birliği

 

CSTEM, ilaç takip sisteminden gelen bilgi ve tecrübesini Dardanel firmasının konserve ton ürünlerinin takibi için yeniden tasarladı.  Proje kapsamında CSTEM’in her bir konserve kutusu için ayrı ayrı oluşturduğu tekil kodları mevcut kullanılan sistemler ve yazıcı kabiliyetleri dikkate alınarak kutular üzerine yazdırma işlemi gerçekleştirildi.

 

 

Birlikte geliştirilen ‘İzlenebilirlik Projesi’ kapsamında Dardanel, ürettiği tüm ton balıkların güvenilirliğini, orijinalliğini ve hikâyesini müşterilerine bir ayrıcalık olarak önümüzdeki dönemde sunmayı planlamakta. Tüketicinin tek yapması gereken ise satın aldığı ürün üzerindeki 10 haneli kodu Dardanel web sitesi üzerinden girerek sorgulaması.

Birçok ürünün üretim ve lojistik aşamalarında ki takip ve izleme süreci üreticiler için önemli rol oynamaktadır. Bu süreç dahilinde ürünün mevcut ve geçmiş konum bilgileri ve ara üretim aşamaları takip edilebilir. Söz konusu ürünün üretilmesi, taşınması veya balık örneğinde olduğu gibi avlanma aşamasındaki yer, zaman, ekipman ve durum bilgileri kaydedilmektedir. Ara süreçlerde de yine ilgili ürünün taşıma, işleme, nihai noktaya veya tüketiciye ulaşma aşamaları takip edilebilmektedir.

Gıda sektörü için nihai tüketicinin aldığı ürün ile ilgili daha detay izlenebilirlik bilgisi talep etmesine bağlı olarak bu alanda özellikle Avrupa’da ve Amerika’da fark yaratan uygulamalar görülmeye başlanmakta. Radyo frekanslı tanımlama (RFID), karekodlar ve barkodlar izlenebilirliği sağlamak için kullanılan teknolojik yöntemlerden sadece birkaçı. RFID etiketler tedarik zincirlerinde kritik bir role sahiptir. RFID, kod bilgisi taşıyan radyo frekansla çalışan bir etiket sistemidir ve barkod yerine kullanılabilir. RFID’nin kullanımını daha önce maliyet sınırlamaları engellenmiştir ancak maliyet düşüşleri ile birlikte kullanımı her geçen gün artmaktadır. Barkod kullanımı ise hem ürün hem lojistik düzeyde izlenebilirliği uygulamak için kullanılan denenmiş, oldukça yaygın ve düşük maliyetli bir yöntemdir. Bugün bir barkod hemen her tür paket veya etiket üzerine kolayca uygulanabilir.

Organik tarım, iyi tarım, helal gıda, coğrafi işaret kullanımı gibi kavramlar yaygınlaştıkça tarım ve gıda alanında ürün izlenebilirliğinin tüketici tarafından talebi artarak ortaya çıkmaktadır. Bu yöndeki talep tüketicinin ürünün tüm üretim aşamalarını detaylı bir şekilde takip ederek sorgulabileceği bir yapıya imkan vermektedir.

Tüketici bugün, gerçekleştirilen örnek proje kapsamında, satın aldığı ve masasına koyduğu balığın üretim ve işleme hikayesini detaylı olarak bilerek üreticiye daha çok güven ve bağlılık duygusu hissedecektir. Geliştirilen sistem sayesinde balığın hangi bölgeden, hangi gemi, hangi yakalama yöntemiyle yakalandığı vb. bilgiler buna ilişkin görseller ile eşleştirilerek tüketiciye satın aldığı ürün üzerinde bulunan bir kod sayesinde sunabilme ayrıcalığını sağlamaktadır.

 

Tedarik zinciri yönetimi kapsamında ürün izlenebilirlik sistemleri birçok işletme tarafından bilinmekte ve değişik kapsam ve derinlikte uygulanmaktadır. Ancak bu izlenebilirlik çoğu zaman nihai üretici aşamasına kadar taşınmamaktadır ve operasyon aşamasında takılıp kalmaktadır. Tedarik zincirlerinde kullanılan dâhili izlenebilirlik sistemleri firmanın üretim süreçlerini, verimliliğini ve kalite süreçlerini olumlu yönde etkilerken nihai tüketiciye sunulan izlenebilirlik imkanları ise günümüzde müşteri sadakati ve memnuniyeti üzerinde oldukça olumlu bir etki yaratmaktadır.