Yeryüzü Derneği tarafından düzenlenen "Permakültüre Giriş Kursu ve Gıda Ormanı Uygulaması Kampı" 10-18 Haziran 2017 tarihinde

Yeryüzü Ekoköyü çatısı altında düzenlenecek kamp 10-18 Haziran tarihlerinde Sakarya/Pamukova’da  gerçekleştirilecek! Permakültüre Giriş Kursu ile gıda ormanı, kompost, yükseltilmiş bostan, anahtar deliği bahçesi gibi permakültür uygulamalarını ve topluluk olma deneyimi ile drama temelli etkinlikleri içerecek kamp programı aşağıdaki gibi olacak. Program ilerleyen günlerde paylaşılan içeriklerle daha da detaylandırılacaktır.
 

*Elde edilecek tüm gelirin Yeryüzü Ekoköyündeki yaşamı desteklemek için kullanılacağı bu kampa katılarak aynı zamanda bir dayanışmanın da parçası olacaksınız.
 
Kampanya linki: 

Verdiğiniz her destek bir taraftan kampa burslu katılımın artmasını sağlarken aynı zamanda, gelecek kamplar için de ekoköydeki eksiklerimizi gidermemize olanak tanıyacak. 

∙ 1. Gün (10 Haziran Cumartesi)
∙ 13:00 – 17:00 Tanışma ve Yaratıcı Drama ile Topluluk Oluşturma

∙ 2. Gün
∙ 09:30 – 12:00 Fermantasyon atölyesi
∙ 13:00 – 18:00 Permakültüre Giriş Kursu (*4 Saat)

∙ 3. Gün
∙ 09:30 – 12:00 Kerpiç Atölyesi, Kerpiç Tuğla Yapımı
∙ 13:00 – 18:00 Permakültüre Giriş Kursu (*4 Saat)

∙ 4. Gün
∙ 09:30 – 10:30 Sıcak Kompost Uygulaması
∙ 11:00 – 12:00 Yükseltilmiş Yatak 1 Aşama
∙ 13:00 – 18:00 Permakültüre Giriş Kursu (*4 Saat)

∙ 5.Gün
∙ 09:30 – 11:00 Arazi Keşfi ve Mikroiklim Alanlarının Tespiti
∙ 11:00 – 12:00 Yükseltilmiş Yatak 2 Aşama
∙ 13:00 – 18:00 Gıda Ormanı Uygulamaları (Teorik)

∙ 6.Gün
∙ 09:30 – 18:30 Şiddetsizliğe Giriş ve Şiddetsiz İletişim Atölyesi
Uygulayıcı: Şiddetsizlik Merkezi Şiddetsizlik Antrenörleri

∙ 7.Gün
∙ 09:30 – 12:00 Gıda Ormanı Uygulamaları (Uygulama)
∙ 09:30 – 12:00 Arazi Keşfi, Eş Yükselti Eğrilerini Anlamak
∙ 13:30 – 15:00 Yağmur Suyu Hendeği Uygulaması

∙ 8.Gün
∙ 09:30 - 10:30 Şebekesiz Yaşam
∙ 10:30 – 12:00 Anahtar Deliği Bahçesi Uygulaması
∙ 13:00 – 14:30 Tohum Topu Yapımı ve Gıda Ormanı Tohumlaması
∙ 14:30 – 17:30 Doğa Yürüyüşü, Ağaç ve Şifalı Otlarla Tanışma, Konuşma
∙ 17:30 - 18:00 Program Sonu - Erken Ayrılanlara Veda

∙ 9.Gün (18 Haziran Pazar)
∙ 09:30 – 12:00 Ekoloji Sohbetleri
∙ Kapanış

Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri ve ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen, kirletmeyen, dolayısıyla uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı, ekonomik, uygulanabilir sistemler yaratmayı amaçlayan bir tasarım bilimidir.

Permakültüre Giriş Dersleri 45 dakikalık bölümler ve 15 dakikalık molalar şeklinde işlenecektir. Kamp sonunda derslere eksiksiz katılım gösterenlere permakültüre giriş sertifikası ve uygulamalara katılanlara topluluk madalyası verilecektir.☺Uygulamalarda ve teoride program saatleri katılımcı ve aktarımcıların ortak kararıyla esnetilebilir.

Yaratıcı drama ile topluluk oluşturma sabah oturumundan önce, öğlen oturumunun başlangıcında ve sonunda olmak üzere günde 3 öğün yapılacaktır.☺ Yaratıcı drama çalışmaları gönüllü katılımla gerçekleşecektir.