Ziraat gelecekte de anahtar rol oynayacak

Bülten No: 2017/1191                                                                                                                                     15 Eylül 2017

Ziraat gelecekte de anahtar rol oynayacak

İZMİR(Ege Ajans)- Tarım alanında çalışan bilim insanları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi ve 1. Uluslararası Hassas Tarım Çalıştayı’nda buluştu. Kongrede, zirai faaliyetler ve en son yenilikler incelendi

Kongrenin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Çokuysal, Dünya’da son yıllarda bilgi transferi, mekanizasyon, enerji, hasssas tarım ve sürdürülebilir ziraat alanlarına odaklanıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Çokuysal, “21. yüzyılın iki büyük zorluğu ve hedefi söz konusu; fakirliği yok etmek ve biyoçeşitliliği korumak. Bu açıdan bakıldığında ziraat medeniyetin ilerlemesinde geçmişte olduğu gibi gelecekte de anahtar bir rol oynayacaktır” dedi. Araştırma çabalarına değer verme, çalışmaları paylaşma ve bilgi havuzu oluşturulmasının öneminin altını çizen Prof. Dr. Çokuysal, farklı ülkelerden kongreye gelen katılımcıların aralarında bağlantılar kurmalarını tavsiye etti.

TÜRKİYE ZİRAATTE LİDER ÜLKELERDEN BİRİSİ

Türkiye’nin zirai faaliyetlere ayrılmış alanının birçok Avrupa ülkesinden daha büyük olduğunun altını çizen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdem Aykas, “Bölgemizdeki politik güçlüklere rağmen Türkiye ziraatte lider ülkelerden birisidir. Nüfusun artması ile hayvansal ve zirai ürünlere talep sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle ziraat sektörünün sorumluluğu artmaktadır. Artan nüfusla ortaya çıkan talebi karşılamak için planlı, doğru yöntemler kullanarak ziraatte makinalaşmayı gerçekleştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

KALİTE VE VERİMLİLİK ÇEVREYİ KORUYARAK ARTMALI

Ziraat mühendislerinin arasındaki iletişimin artması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aykas, “Tarım sektörünün temel hedefi ülkemiz ve dünya pazarları için yeterli, güvenilir ve kaliteli besin üretmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek ise zirai faaliyetlerin kalitesini arttırmak, ekolojik ürünler üretmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla mümkündür. Tarım sektöründe çalışan işçilerin hayat standartlarını geliştirmeli aynı zamanda çevre dostu üretim yapmalıyız. Bu hedefe ulaşmak için üretici ve tüketici memnuniyetini yüksek seviyelere taşımalıyız” dedi.

DERDİMİZİ ANLATACAK MUHATAP BULAMIYORUZ!

Kongrede konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, ise Türkiye’de tarımın sorunlarının çok çeşitli olduğunun altını çizdi.  Güngör, “Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak, eleştiren bir kurum olmak istemiyoruz. Biz çözüm yollarını da öneriyoruz. Oda olarak işbirliği içinde olmak istiyoruz. Tarımımızı kurtarmak istiyor ve bir adım ileriye getirmek istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkta ithalat artıyor. Türkiye’de tarım topraklarımız 26 buçuk milyon hektar alandan 23 milyon hektar alana düştü. Mera alanlarımız 16 buçuk milyon hektar alandan 13 milyon hektar alana düştü. Ayçiçeği, mısır, soya, saman, kepek ve aklınıza gelecek her türlü tarım ürünlerini dışarıdan getirtmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.