Doğa ve Çevre

  • Havanıza İyi Gelen Bitkiler

   Eğer ki bir gezgin ya da bir bahçıvan değilseniz, siz de çoğu insan gibi gününüzün %80’ den fazlasını kapalı mekânlarda geçiriyorsunuz ...
  • Çocuk Gözüyle Tarım

   Benim çocukluğumda yaşadığım o muhteşem 23 Nisanlardan aklımda kalan o heyecanı yaşayamayan günümüz çocuklarına da armağan olması dileğ...
  • Geleceğimizi Karşımıza Almak

   İklim değişimi ve çevre kirliliği gündemimizin en önemli konularından birini oluşturuyor. Biz büyükler bu tartışmaların içinde kaybolup...
  • Evli Salyangozlar - Barksız Sümüklü Böcekler

   Bu iki yumuşak canlının Salyangozlar ve Sümüklü Böceklerin pek çok ortak noktaları olduğu halde, onları asla birbirine karıştırmamanız ...
  • Bizler Değerliyiz

   Doktora gittiniz, rahatsızdınız ve tedavi olmanız gerekiyordu. oktor size bazı testler verdi yaptırdınız ve sonuca göre de tedavi uygul...
  • Baharın Müjdecisi Nergis

   43 kadar soğanlı bitki türü bulunan nergisin Anavatanı Avrupa olarak gösterilen bitkinin, en fazla tür zenginliğine İspanya ve Portekiz...
  • İklim Değişirken Gıda Güvenliği

   Küresel iklim değişikliğini gıda açısından ele alırsak iklim değişikliği; gıdanın mevcudiyetini, erişilebilirliğini ve gıda güvenliğini...
  • Cemre

   “Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada, sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı.
  • Yabancı Otların Yararları

   Yabancı otları yok etmekten ziyade kültür bitkileriyle birlikte, nasıl yan yana yetiştirebiliriz diye düşünmek ve uzmanına danışmamız g...
  • Kursağımızdan Geçenler

   Her insan, evrensel insan hakları çerçevesinde beslenme hakkına sahiptir. Beslenme hakkı, insanlık hakkıdır. Ne yazık ki, yeryüzünde be...
  • Ekolojinin Korunmasıyla Kırsal Turizm

   Kırsal turizm kırsala ait turizm demektir. Bu alanlarda yaşayanların kültürlerini, diğer kültürlerle etkileşimleri olsa bile, değiştirm...
  • Allelopatik Yaşam Stratejisi

   19. yüzyıla kadar hiç sona ermeyen zorlu görev, insan soyunun ve çevresinin doğal etkenlere karşı korumasıydı. Ama bu yüzyılda yeni bir...
  • Yeniköy'e Taş Yağdıracaklar

   Kuşadası Yeniköy’de bir firma tarafından Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne verilen dosyadaki bilgiler yeterli görülerek “Kalker...
  • Salep Orkidelerinde Kültürel Çalışmalar

   Ülkemizde yetişen orkidelerin %22’si (60 takson) endemiktir, yani sadece Türkiye’ye has bitkilerdir (Bizim Bitkiler). Diğer yandan sale...
  • Kurakçıl Peyzajla Yeşilin Korunması

   Su isteği az olan bitki türlerinin kullanılması, kurakçıl peyzaj uygulamaları için istenilen bir uygulamadır. Su isteği fazla olan türl...
  • Çiçeklerin Kraliçesi: Gül

   Grekçe Rhodon, Latince Rosa. Gülgiller (Rosaceae) familyasından Rosa. Gül tarihi, gül sembolizması ve gül felsefesi harika bir anlatıml...
  • Karanfil Ağacı

   Karanfilin alternatifi yoktur. Onun sahip olduğu bazı özellikleri ve kimyası başka hiçbir bitkiyle veya baharatla mukayese edilemez. Ke...
  • İnsanlığın Gezegenle Büyük Deneyi

   16 Ekimde, yine “Dünya Gıda Günü”nü kutladık. Dünyanın 150 ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanan günün, bu yılki odaklandığı konu “i...
  • Güzeller Güzeli Bir Nympha: Defne

   Defne, antik dönem mitolojilerinin konusu olan, birçok sanat eserinde işlenen ve gündelik hayatta, çeşitli biçimlerde sık kullanılan bi...
  • İklim, Toprak ve Tarım

   Toprağı korumak elbette köylünün asli görevi. Ancak bu görev bilinmelidir ki sadece üreticinin değildir. Bu topraklarda üretilen ürünle...
  • Deniz Yolları

   İşte bu ay sizlere deniz araçlarının her birinde olması gereken ve Otomatik Tanımlama Sistemi, Automatic Identification System (AIS) ol...
  • Sulamanın Çevresel Etkileri

   Tarımda sulama suyunun etkin olarak kullanılmamasından kaynaklı olarak toprak tuzluluğu, drenaj suyu gibi bazı çevresel sorunlar oluşab...
  • Yanıbaşımızdaki Tehlike

   15 Ağustos 2916 tarihli uydu görüntüsünde Irak, Musul güneyinde yanan petrol rafinerisi/depolama alanı ve buradaki yangın sonucu çıkan ...
  • İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi

   İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, gıda güvenliğini tehdit etmektedir. İklim değişikliğinin önemi yeterince iyi anlaşılmazsa,...
  • EXPO 2016 Antalya Dünya Bahçeleri

   “Çiçek ve Çocuk” temasıyla 22 Nisan 2016’da kapılarını açan Expo 2016 Antalya’da farklı kıtalardan ülkelerin kendi kültürlerini ve mim...
  • Bahar ve Çevre

   İnsanoğlunun doğaya müdahalesi sonucu iklimde değişiklikler olmaya başladı.Doğal olarak canlılar da buna göre hareket etmeye başlıyor....
  • Jeotermal ve Borun Bağlardaki Etkisi

   Günümüzde Jeotermal kaynaklı atık sulardaki bor bir zenginlik olduğu kadar çevre kirliliğine neden olan; içme, kullanma ve tarımsal sul...
  • Arazi Toplulaştırması ile Bina Toplulaştırması: Yeşil Kentler

   Arazi; sınırları belirli, üzerine ekim ya da dikim yapılabilme potansiyeli olan, imar uygulamasına dahil edilmemiş boş topraklardır. To...
  • Zirai İlaçlar Arıları da Zehirliyor

   Zirai ilaçlardan en çok etkilenen ve dünyada nüfusu hızla azalan arılar için de yapacak çok şey var. Buğday Derneği yeni projesi “Ekolo...
  • Muz ve Sera Kent Gazipaşa

   Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Orta Akdeniz’de bulunan turizm yerine tarımı seçmiş bir kenttir. Elli bin nüfusu ile tarımın tüm ürünlerini...
  • Küresel Isın'ma? - 2

   Tassili Najjar, Sahra’nın en ortası denilebilecek yerde ve orada bir mağarada geçmişte yaşayan insanların çizdiği gravürlerden birinde ...
  • Enerji ve Sürdürülebilirlik

   Bu makalede, yeni enerji kaynakları, özellikle nükleer enerji ve sürdürülebilirliği üzerinde durulmuştur.
  • Kış Bitmeden Dere Kıyısına Gidelim

   Eskiden “yediğin içtiğin senin olsun, gezip gördüğünü bize anlat” denirdi. Şimdi gördüklerimizle birlikte yediğimizi içtiğimizi de payl...
  • Yabani Ot ve Yabancı Ot

   Yabani ot, herhangi bir tarım yapılmayan alanda, kendi kendine gelişen bitkilere denmektedir. İnsan elinin değdiği, kendisinin yetiştir...
  • Çekirdekten Yetişmek: Hayata Bir Bakış

   Türkçe'de “çekirdekten yetişme” denince bir beceriyi veya mesleği küçük yaşta ve fiilen o işin içinden yetişerek öğrenmiş kişi kastedil...
  • Çok Yakın Ama Bir O Kadar Da Uzak

   Hava bulutlu, yağmur yağıyor. Betonları ve insan kalabalıklarını geride bırakmanın huzuru sanki yağmurun sesi ve damlaların serinliğiyl...
  • Küresel Isın'ma?

   Öncelikle benim de kabullendiğim bir gerçek, atmosferdeki sera gazlarından karbondioksitin seviyesi geçen 800.000 seneden bu yana hiç o...
  • Organik Tarım ve Sürdürülebilirlik

   Günümüzde tarım sektörü gıda, yem, yakıt ve lif ihtiyaçlarının karşılanması açısından vazgeçilmez bir sektördür. Organik tarım, doğal ...
  • Sürdürülebilir Yaşam için Sürdürülebilir Sulama

   Su yaşamın vazgeçilmezi, yaşam kaynağıdır ve sürdürülebilir bir gelecek için, mevcut su kaynakların verimliliği arttırılarak, doğal kay...
  • Sürdürülebilir Tarımda Sera Atıkları

   Sera atıkları ciddi bir organik madde kaynağı olmanın yanında içerdikleri bazı bitki besin maddeleri açısından da önemli bir potansiyel...
  • Tarımda Sürdürülebilirlik

   Sürdürülebilir tarım, tarımsal faaliyetlerin devam etmesini sağlayacak ekonomik bir tatmin düzeyini, toplumsal talepleri karşılayabilec...
  • Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine

   Yaşamın ortaya çıkışından bugüne kadar dünyada var olan her canlı yaşama tutunmak için stratejiler geliştirdi. Tüm bu stratejilerin tem...
  • Başka Olur Kelebeğin Sevdası

   Temmuz ayı sonlarına doğru Isparta’dan bir arkadaşımın kelebek sitesine yüklediği, "Çok Gözlü İfikarmon" (Polyommatus iphicarmon) yani ...
  • Bu Sıcak Başa Bela

   Sıcak, çok sıcak belki daha da sıcak olacak diyerek başlama istiyorum sözlerime. Peki bizim çiftlik hayvanlarımıza ne olacak? Hayvanlar...
  • Şifalı Zehir

   Şifalı zehir mi olur hiç diyebilirsiniz. Bal arısının ürünlerinden biri olduğunu söylesem, bu mucizevi karışıma “şifalı” demek doğru ol...
  • YAŞAMIN TEMELİ: TOPRAK - 2

   Toprağın üzerine iki ayağı ile bastığında kendinde dünyayı değiştirecek gücü bulmuş olan insanın, beton yığınları arasında doğadan izol...
  • EKOLOJİK ZEKA ve KARBON AYAK İZİ

   Dünyadaki hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme sonucu doğal kaynaklara olan talepte hızlı bir artış meydana gelmiştir.Bu sorun...
  • FİDAN ALMAYA GİTMELERİMİZ

   Her yıl meyve bahçemizde birkaç ağacımız kurur. Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında kuruyan ağaçların yerine yeni meyve fidanları...
  • KUŞ BEYİNLİ

   Kuş beyinli der geçeriz; pek de iyi anlamda kullanmayız bu sözü. Nedeni de kuş işte, zaten minnacık, beyni ne kadar olacak ki. Küçücük...
  • KENDİNE YABANCI

   Allah gecinden versin ama en son ne zaman toprak gördünüz? Şehirlerde neden parklar ve yeşil alanlar vardır? Hayatında yılan göre...
  • DÜŞ İLE GERÇEĞİN ARASI SİMETRİK SARAY: DOLMABAHÇE

   Dolmabahçe Sarayı Atatürk’ün gözlerini yumduğu saray ve Türkiye’nin ikinci büyük sarayı olarak bugün birçok insan için görülesi ve benz...
  • KRALİÇENİN YÜKSELİŞİ

   Okuduğum kaynak ve haberlere göre yorumladığım bu yazımda değinmek istediğim ilk konu kirlenen su kaynakları ve ekim alanları ve bu kir...
  • ALTIN RENKLİ HAYAT İKSİRİ: ÖLMEZ ÇİÇEK

   Flavonca zengin parlak sarı renkli braktelerinde kitin tipi bileşikler de taşımaları nedeniyle hiç bozulmadan senelerce kalabilen Helic...
  • YAŞAMIN TEMELİ: TOPRAK - 1

   Toprak çeşitli dillerde anaya ve babaya benzetilir. Çeşitli inançlar insanın, yaşamın topraktan geldiğini söyler. Yaratılışçı anlatılar...