Felsefe

  • Yazmak ulaşana mıdır?

   Ne yazmak olduğu konusunda fikir sahibi olmak diye birşey var değil mi? Hayır bazen olmamalı. Zaten yeteri kadar sınırlarımızı çizmiyor...
  • Gastronominin Hazımsızlığı

   Yaşama tutunmanın iki dudak arasından geçtiğini hiçbir zaman unutmayan insanın gastronomi serüveni, çağımızda giderek doyumsuz bir hazı...
  • Bir Dengeler Manzumesi: İnsan

   Yaşam her yönü ile hakkı verilerek yaşanmalıdır. Yatay ve dikey gelişme ancak bir arada olursa birbirlerini tamamlayarak bir yolculuk s...
  • Arınmanın ve Sonsuzluğun Sembolü Tohum Takas Şenlikleri

   Tohum takas şenliklerine bu açıdan baktığımızda tohum; uyku halinden uyanışı ve yeniden dirilişi mükemmel bir şekilde tasvirler. Tohuml...
  • Ruhsal Gelişim Yolunda Yol Kesiciler

   Ruhsal gelişim yolunun yol kesicileri, bireyin gelişim yolunda mutlaka karşılaşacağı tehlikelerdendir. Bu sirayet canavarlarını alt ede...
  • Kıskançlık

   Konumuz karı kocanın, sevenlerin birbirini kıskanma şovları değildir. Yarışma hastalığıdır. "Sende var, bende niye yok" olarak düşünen ...
  • Vikingler

   Vikingler veya Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimdir. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8-1...
  • Açgözlülük, Tamah, İki Yüzlülük, İşgüzarlık, Yarışma Hastalığı, Riya, Kıskançlık ve Patavatsızlık

   Yazının başlığında yer alan tüm bu olumsuz özellikler insanı insandan çıkarıp insan görünümünde bir hilkat garibesi haline getirmektedi...
  • Bilgi ve Hakikat

   Bilgi, insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür. “Yeniden hatırlamaktır” Sokrates’e göre. Hakikat ise: Düşünülen, ...
  • Beslenmede Yin-Yang ve Ötesi-2

   Nisan ayı yazımda beslenmede yaşam enerjisi Qi (chi) ve Beslenmede Yin-Yang üzerinde durmuştum. Bu ay yiyeceklerden aldığımız enerji ve...
  • Beslenmede Yin-Yang ve Ötesi

   “Beslenmede Yin-Yang ve Ötesi” adını verdiğim bu yazımda Yaşam Enerjisini çıkış noktası olarak alıp, beslenmemiz ile birbirlerine olan ...
  • Bilgi ve Hakikat

   Bilgi: İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür. Hakikat ise: Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt ol...
  • Akanthus

   Acanthaceae ailesinden bir bitkidir. Grekçe: Ἄκανθος ; Latince: Acanthus. (tekil: acantha, çoğul: acanthae). Akkız, deve kengeri, ken...
  • Apelasyon 2 Yaşında! Peki "Neden Apelasyon?"

   APELASYON E-DERGİ 2 YAŞINDA! Yazarlarımızdan "Neden Apelasyon" yorumları...
  • Sonsuz Yaşamın Simgesi: Lotus Çiçeği

   Belli bir kültürden köken alarak gelişen bazı semboller, hem coğrafi hem de zaman içinde yayılarak, başka toplumlarda da kullanılmıştır...
  • Bir Bağbozumu Hikayesi

   Sonbahar, üzümün bağda başlayıp şişede sonuçlanacak olan o muhteşem yolculuğunun ilk adımıdır.İşte bu da onun kısa hikayesi bağbozumu.....
  • Manevi Beslenme

   Hayatım bir firma, ben de o firmanın CEO’su olsaydım, “Misyon”umda “Yaşamak”, “Vizyon”umda “Mutlu Olmak” yazardı. Yıllar önce almış old...
  • Sokrates

   Sokrates M.Ö. 5. y.y.’da Atina’da yaşamış olan Yunan filozofudur. Kendisi bilgiye çok önem verir ve şöyle der: "Hiç kimse bile ...
  • Tarımdan Sonra İnsan

   Unutulmaması gerekir ki İnsan doğaya karşı savaşını kazandığını düşündükçe, doğanın karşısındaki yenilgisi derinleşiyor! Doğayla sava...
  • YAŞAMIN TEMELİ: TOPRAK - 3

   Tarımdaki her gelişme nüfus üzerindeki baskıları azaltmış, insan ömrünün uzamasına, insanın fiziksel ve zihinsel özelliklerinin gelişme...
  • MİTOLOJİK YARATIKLAR

   Mitolojide geçen ilginç canlıları, canavarları ve yaratıkları bir derleme ile bir araya getirmek, birlikteliklerindeki bütünü görmek iç...
  • KENDİNE YABANCI

   Allah gecinden versin ama en son ne zaman toprak gördünüz? Şehirlerde neden parklar ve yeşil alanlar vardır? Hayatında yılan göre...
  • ÜREME ve MİTOLOJİK SEMBOLİZMA

   Semboller, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan taşı yontmaya başlarken sembollerle düşünmeye de başlamıştır.
  • YAŞAMIN TEMELİ: TOPRAK - 1

   Toprak çeşitli dillerde anaya ve babaya benzetilir. Çeşitli inançlar insanın, yaşamın topraktan geldiğini söyler. Yaratılışçı anlatılar...
  • YA KOCA BİR NARI YESEYDİ PERSEPHONE!

   Masum Persephone'cik sadece 6 adet nar tanesi yemiş ve dünya Demeter'in üzüntüsü ve kızgınlığı sonucunda ne hale gelmiş! Bizim bugün fü...
  • YAŞAYAN BULUTLAR

   Yerkürede yaşadığını düşündüğümüz her şeyin ortak noktaları ne ola ki? Su, hava, güneş ve toprak… Su olmazsa olmazların başında geliyor...
  • YGGDRASİL

   Ağaç kavramı, tarih içinde masallardan destanlara; şiirlerden folklorik eserlere, mitolojiye, sembolizme, halılarda kilimlerde ve eşyal...
  • BİLİMİN YOLCULUĞU

   Günün birinde insanlar savaşın değil, barışın egemen olduğu eşit ve özgür bir yaşam düzeni yaratabilirlerse, bu dünya kuşkusuz yine akı...
  • APELASYON ile BİR YIL!

   Hiç aklımızda yoktu bu noktalara gelmek yola çıkarken. Zaten yola çıkmanın büyüsü de bu değil midir? İlk adımını atarsın, yolun seni ta...
  • HEREDOTTAN BU YANA İNCİR

   Anadolu ve Ege’de binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan incir, Heredot’un (M.Ö. 484) yapıtlarında bahsedildiği üzere Eski Yunan ve Mıs...