Hakem Heyeti ve Yayın Kurulu

ISSN:2149-4908

Apelasyon E-Dergi Hakem Heyeti ve Yayın Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ahmet UHRİ
Dr. Bihter Çolak ESETLİLİ
Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ
Prof. Dr. Engin ERTAN
Yrd. Doç. Hasan DEMİRKAN
Dr. Müge ŞAHİN
Prof.Dr. K.Nazan TURHAN
Dr. Nurdan ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Özlem AKAN
Prof. Dr. Ufuk YÜCEL
Doç. Dr. Zafer CAN
 
Argun TANRIVERDİ
Ayhan CÖNER
Bilge KEYKUBAT
Mine PAKKANER
Mücahit KIVRAK
Nilay GEZGİN
Dr. Pınar NACAK
Ramazan KONAK
Dr. Selçuk KARABAT
Ufuk PEKER
Dr. Zerrin ÇELİK
 
Genel Yayın Yönetmeni 
Bilge KEYKUBAT
 
Görsel Yayın Yönetmeni 
Argun TANRIVERDİ
 
 
 
Hukuk Danışmanı
 
Mütercim Tercüman
 
Genç Apelasyon Sorumluları
Sinem SANLI

Kurucular ve İmtiyaz Sahibi