Hakan GÜR

Hakan GÜR
Hakan GÜR - Ziraat Mühendisi
 
Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu.

YAZILARI