繹valye Perceval

Yazar: Berk Yüksel
 
“Aaçlar覺n çiçek açt覺覺, yapraklar覺n, korular覺n ve çay覺rlar覺n yeerdii, kular覺n sabahlar覺 kendi dillerinde ark覺lar söyledikleri, her varl覺覺n nee ile tututuu zamand覺. Büyük 覺ss覺z ormanda yaayan dul kad覺n覺n olu kalkt覺…”
 
“12. yy sonlar覺nda Chrétien de Troyes taraf覺ndan yaz覺lm覺 ancak tamamlanmam覺 olan “Le Conte du Graal; Perceval” isimli hikâye köyden gelme, saf bir övalye olan Perceval'den bahseder. Bu öyküde dini olaylar, olaanüstü detaylarla süslenir. Annesi onu övalyelik hayat覺n覺n tehlikelerinden uzaklat覺rmak için yoksulluk ve cehalet içinde büyütmü olmas覺na ramen, Perceval kendini askerlik sanat覺na verir. Arthur’un atosuna var覺r ve övalyeliin kanunlar覺n覺 örenir.”
 
Gün geldiinde içindeki Üstad uyanmaya balayan Perceval özgürce kendi yolunda yürümek için evinden ayr覺l覺r. Yetikin bireyin kendi yolunu bulma çabas覺d覺r bu. Kahraman覺n yolculuu böyle balar hep. Perceval  art覺k yola ç覺kmaya haz覺rd覺r ve bu uzun yolculuunda birçok duraklar覺 olur. Her biri yetkinleme, yaarken yenilenme, ba覺ml覺l覺klar覺n覺, ezberlerini gözden geçirme, kendini kefetme için ayr覺 ayr覺 f覺rsatlar sunar. 襤nisiye (kahraman, övalye ya da gerçek insan) çocukluu ve geçmii de geride b覺rak覺r, olgunla覺r ve sorumluluk al覺r.
 
“Roman覺n ba覺nda Perceval daha erginlememitir. Burada övalye asl覺nda inisiyedir. Perceval’in kendi özgün ve farkl覺 yoluna girmesi gerekmektedir. Perceval ayr覺lmakla hegemonyadan ç覺kmaktad覺r. Art覺k Perceval’in olgunluk yolculuu balam覺t覺r.” Bu insan gibi insan覺n yaam覺nda geçirmesi gerekli olan evrimlemedir.
 
“Kral Arthur’un saray覺 Perceval’in erginlenmesi gereken yerdir. Ancak erginlenmeyi istemenin yan覺 s覺ra Perceval birtak覺m yolculuklar ve iler yapmak zorundad覺r. Perceval kupay覺 al覺r ve öldürdüü övalyenin giysilerini kuan覺r. Sembolik olarak içindeki maddiyat覺 yenmi, öldürmü ve erginlenme aday覺 olmay覺 baarm覺t覺r.” Hür irade ile yola ç覺kan kahraman mutlaka zorluklarla yüzleir. Bu zorluklar覺n her biri sembolik anlamda kiilik için gerekli bilinçlenmelerdir. Bu tip ezoterik anlat覺mlarda yer alan her bireyin farkl覺 bir rolü vard覺r. Olumlu ya da olumsuz ne oluyorsa olmas覺 gereklidir, bu deiim ve dönüümün olmazsa olmazlar覺d覺r.
 
Hajo Hahnzaf öyle yaz覺yor: “En eski çalardan beri, yola ç覺kan ve büyük bir görevi yerine getirerek geri dönen bir insan覺n hikâyesi anlat覺l覺r. Bu bizim kolektif bilinçd覺覺m覺zda ta覺d覺覺m覺z, dünyan覺n en eski hikâyesidir. Kahraman yola ç覺kar, yol boyunca dümanlara ve kendisine yard覺m edenlere rastlar, azimli ve büyülü bir çekicilik kazan覺r, rakibiyle kar覺la覺r, onu yener, çounlukla bu süreçte bir iz almas覺na ramen arad覺覺 eyi elde eder ve eve dönü yoluna ç覺kar, peindekilerden ve rakiplerinden kurtulur. En sonunda döndüünde ise bir düün ve tahta geçme töreni olur. Bu, dünyan覺n en eski hikâyesi olarak ayn覺 zamanda ibret al覺nmas覺 gereken bir hikâye, insanolunun yaam yolu için bir meseldir (eitici hikâye).”
“Perceval yolculuunun bir dura覺nda yolda her taraf覺ndan  sular f覺k覺ran bir çay覺ra gelir; burada görkemli bir atoya rastlar. Perceval için buras覺 yeni bir eitim yeri olur. Burada rastlad覺覺 bir övalye, ona silah kullanmas覺n覺 öretir. Daha sonra atoda konuk olur. Ayr覺lma vakti geldiinde övalye ona k覺l覺c覺n覺 kuand覺r覺r ve öyle der:”
 
“Size bu k覺l覺c覺 kuand覺rmakla sizi, Tanr覺’n覺n yaratt覺覺 en büyük s覺n覺fa, yüce övalye s覺n覺f覺na sokuyorum. Güzel kardeim, eer dövümek zorunda kal覺rsan覺z ve düman覺n覺z sizden aman dilerse affedin, öldürmeyin. Çok konumay覺n, çok laf eden sonuçta aptalca konuur. Bilge çok konuan günah iler demiti. Sizden ricam, kad覺n erkek, yetim, dul; kim yard覺m isterse yapabiliyorsan覺z, yard覺m edin. Unutmaman覺z gereken bir ey daha: s覺k s覺k dua etmeye gidin, her eyin yarat覺c覺s覺na sizi doru yoldan ay覺rmamas覺 için dua edin.”
 
Perceval, yuvarlak masa övalyelerinin en temiz, genç ve saf olan覺d覺r çünkü sadece böyle biri kutsal kâseye ulaabilir ve o bunu baarm覺t覺r. Perceval balang覺çta saf ve budala olarak yola ç覺kar ve uzun aray覺覺 sonras覺nda Kutsal Kâse Kral覺 olur. Tarot’ta joker’in yan覺 abdal’覺n yolculuudur bu. “襤nisiye, önce hiç bir ey bilmemektedir, sonra Büyücü olarak dönüümü balatm覺 ve erkek/kad覺n yönlerini tan覺m覺 ve sonunda bu aamaya gelmitir.”
 
Perceval, saf ve bilgisiz ancak kendi eksiini hissedip yola ç覺kan inisiye aday覺d覺r. Kendi dönüümünü yine kendisi yapacakt覺r. Kendi hikâyesini kendi yazacakt覺r ve hazinesini yani kendi eksiini aray覺p yine kendisi bulacakt覺r.
 
“Abdall覺ktan sonra faziletlerin elde edilmesi, sonra yeryüzündeki yarat覺c覺 olma sonra da yeniden daha büyük bir çapta aç覺l覺ma kavuabilmek için de yeni bir sefirotik karanl覺a düerek yeni Abdall覺k ve yeni döngünün s覺n覺rs覺z sonsuz devinimi söz konusudur.”
 
“Perceval oradan oraya dolam覺, ba覺ndan birçok olaylar geçmitir ve zaman içerisinde her eyi unutmutur zaman kavram覺n覺 kaybetmitir.” Roman, ezoterik içeriklidir. övalyenin kendini gelitirmesi söz konusudur. 襤smi deien mehur kahraman覺n yani bilinçli insan覺n yolculuudur.
 
“Perceval, daha inisiyasyona balamam覺, kendi içindeki Tanr覺sall覺覺n fark覺nda olmayan kahraman覺 temsil eder. Bu yolculuk inisiyasyonu ya da kendi içinde yapaca覺 yolculuu temsil etmektedir. Erginlenme yolunda olan kiiyi al覺koyan geçmie ait tutkular, maddeye olan ba覺ml覺l覺klar gibi engeller yolda teker teker yenilir.”
 
Aç覺k fikirlilik, risk alma, korkulara ramen cesur olmak, içindeki sesi dinleme, sezgilerine kulak verme yola ç覺k覺 için gereklidir. Sezgi ve ak覺l bir dengede kahraman覺 yola koyar. 襤çsel yol göstericisi ile yol al覺r. Yolda olumsuz yönlerini de tan覺yarak kendisi ile uzla覺r. Kahraman, olgunlama ve ruhsal gelime yolunda kendi seçecei bir göreve adan覺r.
 
Her insan doutan kalbine sapl覺 bir Excalibur ile doar. Yüreinden bu ba覺ml覺l覺k, hayata at gözlüü ve ön kabullerle bakma, aile ve çevre etkisi ile özgünleememe ve dogmatik yap覺sal hastal覺覺 sembolize eden bu k覺l覺c覺 çekip ç覺karacak ve ona hükmedecek kii de sadece kahraman覺n kendisidir. Kendi ejderhas覺n覺, egosunu tan覺y覺p serbest b覺rakarak onunla ona ramen deil onunla birlikte yola ç覺kan ve zaman覺n k覺ymetini bilerek yarat覺c覺 biçimde hayat覺na sahip ç覺kan her “gerçek insan” kendi hayat覺n覺n seçilmi kiisidir.
 
襤nisiyatik ve ezoterik disiplinlerde ilk etap fark覺ndal覺k yani tefrik etmedir. Kahraman覺n yolculuu abdal覺n yolculuudur. Ezoterik etaplardan, merhalelerden sonra yeryüzündeki mikro kozmik anlamda yarat覺c覺 yani tarottaki sembol ile “Büyücü” olunur. Kahraman, yaarken kendini yeniden akort edebilen seçkin kiidir. Bütünlüe kavuma ancak içsel ve d覺sal büyümenin bir uyum halinde olmas覺 ile salanabilir. Yolu tamamlayan覺n kendisi de tamamlan覺r. “Kahraman覺n yolculuunun mutlu sonu kiinin kendisiyle ve evrenle bütünleerek kazand覺覺 "bir"lik duygusudur.”
 
Her ey bir döngüdür, döngüyü tamamlayan yeniden baa dönecektir. Kahraman, yolun sonunda art覺k geriye doru bu yolculuu anlatmak üzere eve döner. Bu yol da ayr覺ca çetin ve korkutucudur. Her ezoterik hikaye, özünde kendi bilgelik ve kutsall覺k ateini yakm覺, özgün, hür, yarat覺c覺 bireyler, yani sembolik krallar覺n hikayesidir. 襤zdüümü ise gerçek insan olmak isteyen s覺radan insan覺n fark覺ndal覺k kazanarak yola koyulmas覺 ile olur. O, birinin yoluna 覺覺k tutmas覺n覺 beklemez, gidecei yeri kendi seçer. Kendi üstad覺n覺 içinden yine kendisi ç覺kar覺r ve kendine yol gösterir. Kahraman覺n yolculuu ve aray覺覺 ise sonsuzdur…
 
Bir Kelt efsanesi öyle biter…  övalye Perceval ölülerini sayarken, Kâhin Merlin’in gaipten gelen sesini duyar birden: “Perceval, k覺l覺c覺 al; Excalibur’u derin ve souk sulara at! Bir gün bir kral gelecek ve k覺l覺ç yeniden ortaya ç覺kacak...”
 
“Gözler yaln覺zca zihnin kavramaya haz覺r olduu eyleri görür.” Henri Bergson
 
Kaynaklar:
  1. Kahraman覺n Yolculuu; Hajo Bahnzaf
  2. Erhan Altunay; Kutsal Kâse; Derki 襤nternet Sitesi
  3. Milliyet Gazetesi
  4. Derki 襤nternet Sitesi
  5. Derki 襤nternet Sitesi
Görseller:
  1. Felsefe Ta覺 襤nternet Sitesi

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumlar覺 kiilerin kendi g繹r羹leridir. Yaz覺lanlardan apelasyon.com sorumlu tutulamaz.