Kökten Uca Sağlık

Konuk Yazar: Özgür Fidansatan
 
Bitki hastalıklarının kontrolünde kullanılan kimyasal mücadele yöntemleri beraberinde birçok sorunu ortaya çıkarmıştır. Bilinçsiz ve yoğun kimyasal kullanımı çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmekte ve pestisitlere karşı dayanıklılık sorununu ortaya çıkarmaktadır. Doğal denge tamamen bozulmakta ve yurtdışına ihraç edilen meyve ve sebzelerimiz geri dönmektedir. Kimyasal kalıntı soframıza kadar gelmekte ve birçok hastalığa neden olmaktadır. Tüm bunların sonucunda ise çevreye dost, güvenilir ve uzun etkili biyolojik mücadele yöntemleri ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Biyolojik mücadele, hastalıklara neden olan mikroorganizmalara (patojenler) karşı canlı bir mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Kullanılan bu canlılar zararlı organizmalarla besin ve yer rekabeti yaparak, antibiyosis salgılayarak ve hiperparazit yaşayıp baskı altına alarak mücadele etmektedir.
 
Bizlerin ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir çevrede daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için Agrobest Grup® olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip geniş ürün portföyü ile AR-GE odaklı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  Vita Longa®  uzun yaşam anlamına gelen, bitkilerde kullanıldığında insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyen özel ürünlerin bulunduğu projeye verilen isimdir. 
Vita Longa®  projesi kapsamında kullanılan ilaçlarla birçok önemli hastalık ve zararlı kontrollüğünde  etkin mücadele yapmaktayız. Kalıntı ve dayanıklılık olmaması, etki sürelerinin uzun olması sebebi ile ürünlerimize talep her geçen gün artmakta, ruhsatlama çalışmalarımız devam etmektedir.
 
Ege Bölgesi’nde örtü altı üretiminin fazlaca yapıldığı Menderes bölgesindeki hıyar seralarında yaptığımız çalışmalar sonucunda nematod zararının büyük verim ve kalite kayıplarına sebep olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Kullanılan birçok kimyasal nematisitlerin hıyar bitkisinin sürekli sulanmasıyla seyreltik çözelti haline gelmesi, etki süresinin kısa oluşu, ilacın yıkanarak yeraltı kaynaklarına karışmasıyla çeşitli çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan dolayı kimyasal nematisitlerin yerini biyolojik nematisit olan BIO NEMATON® (Paecilomyces lilacinus) almaktadır.
 
BIO NEMATON®, içerisinde entomopatojen bir fungus olan  Paecilomyces lilacinus'un spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir nematisittir. 1 ml'sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır. Etki mekanizması, hiperparazitizm olan Meloidogyne spp., Heterodera spp., Radopholus spp., Tylenchulus spp. gibi köklerde zarar yapan bir çok Nematod türüne karşı etkilidir. 
 
Özellikle hıyar bitkisinde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan zararlı kök ur (Meloidogyne spp.)  nematod’ dur. Bitkide oluşturduğu urlanmalar nedeniyle iletim dokularını bozarak topraktan besin ve su alınımını engeller. Yapraklarda sararma, çiçek ve meyve dökülmelerine neden olur. Bitki kılcal köklerinde açtığı yaralarda birçok mantari hastalıkların gelişmesine neden olur. Enfeksiyon ağır ise bitki tamamen kuruyabilir. 
 
Hıyar seralarında yaptığımız gözlemler sonucunda biyolojik nematisit olan BIO NEMATON® dikim ile başlayarak art arda 3 uygulama olacak şekilde damla sulama ile toprağa uygulanmaktadır. Fungus, topraktaki organik madde ve nem ile birleşip hızlı şekilde çoğalmakta ve nematodu parazitleyerek öldürmektedir. BIO NEMATON® üretim sezonu boyunca bitkinin nematod zararını en aza indirerek çiftçimizin daha verimli ve kaliteli mahsul toplamasına olanak sağlamaktadır.
 
Agrobest Grup® olarak, Vita Longa®  projesi ile ‘’sağlıklı bin bitki sağlıklı bir insan’’ sloganıyla çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerlemenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşamaktayız. Yaptığımız çalışmalar neticesinde kalıntısız ürünler yetiştirip insan sağlığını ve ekolojik dengeyi koruyarak doğanın bize verdiğini biz de doğaya veriyoruz.
 

 
Anahtar Kelimeler: Bio Nematon, Hıyar, Nematod, Biyolojik nematisit, Kalıntısız, Meloidogyne spp., Entamopatojen fungus, Nematisit, Urlanma,   Paecilomyces lilacinus, Fungus, Menderes, Sera
 
Keywords: Bio Nematon, Cucumber, Nematode, Biological Nematicide, Residue, Meloidogyne spp., Entomopathogenic fungi, Nematicide, Greenhouse, Paecilomyces lilacinus, Menderes, Fungi
 
Özet
 
Bilinçsiz ve fazla kimyasal kullanımı çevreyi kirletmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Tüm bunların sonucunda ise çevreye dost, güvenilir ve uzun etkili biyolojik mücadele yöntemleri ülkemizde kullanılmaktadır. 
Örtü altı hıyar üretiminin yapıldığı Menderes bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda nematod zararının verim ve kaliteyi olumsuz etkilediğini görmekteyiz. Üreticilerimize Nematod mücadelesinde kalıntı ve dayanıklılık sorunu olmayan, çevreyi ve doğayı kirletmeyen nematisit olan BİO NEMATON önermekteyiz. Bio Nematon topraktaki organik madde ve nem ile birleşip hızlı şekilde çoğalmakta nematodu parazitleyerek öldürmektedir.
 
Yaptığımız mücadele çiftçinin daha verimli ve kaliteli ürün toplamasını sağlamaktadır. 

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan apelasyon.com sorumlu tutulamaz.