Bihter Çolak ESETLİLİ Dr. - Ziraat Mühendisi

1999 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Toprak Bölümü akademik kadrosuna 2001 yılında katılmıştır ve halen aynı Bölümde görev yapmaktadır. 2010 senesinde TÜBİTAK destekli doktora araştırmasını tamamlamıştır. Uluslararası Potas Enstitüsü ve TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından destelenen çok disiplinli projelerde, araştırmacı ve yürütücü olarak yer almaktadır. Toprak Verimliliği, Gübreleme, Çevresel Kirlilik ve Tarımda Nükleer Teknikler konuları ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.