Cevahir DURUKAN - Ziraat Mühendisi

1979 Aydın doğumludur. Öğretmen anne babanın doğa sevgisiyle dolu evladıdır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde öğrenimini sürdürürken Ekolojik Tarım organizasyonunda çalışmıştır. Mezun olduktan sonra CHİEAM organizasyonuna dahil İtalya İAMB/Bari de organik tarım üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi organik tarım ve gıda güvenliğine tüketici idraki başlığında olup çalışmalarını bu alanda sürdürmektedir.