Dilek ANAÇ Prof. Dr. - Ziraat Mühendisi

1975 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Toprak Bölümü-Bitki Besleme Kürsüsü’nün akademik kadrosuna katılmıştır ve halen aynı Bölümde görev yapmaktadır. 1976 senesinde TÜBİTAK karşılıksız doktora bursunu kazanmış ve Doktora çalışmasını, Topraksız Tarım ve Gübreleme konusunda yapmıştır. Uluslararası Bitki Beslemede Optimizasyon Derneğinin Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen Toprak Bilimi Derneği, Toprak Verimliliği Komisyon Yöneticiliği görevini sürdürmektedir. 2005-2011 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Toprak Verimliliği, Bitki Besleme, Bitki Yetiştirme Ortamları, Organik Tarımda Bitki Besleme gibi dersler vermektedir. Editörlüklerini veya çevirisini yaptığı kitapları mevcuttur. Avrupa Birliği Komisyonu, Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Potas Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve TÜBİTAK gibi kurumlardan destelenen çok disiplinli projeler yürütmüştür. Çeşitli Uluslararası ve Ulusal dergide 100’den fazla eseri yayınlanmıştır. Akademik yaşantısında 18 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi yetiştirmiştir.