Edanur FIRAT - Ziraat Mühendisi

10.05.1997 tarihinde İzmir’de doğdu. 05.08.2015 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nde lisans eğitimine başladı, 20.06.2019 tarihinde mezun oldu. Hassas tarım yöntemleri ile Tarımda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri kullanımı üzerine uzmanlaşmak adına 25.12.2019 tarihinde E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve tez aşamasında öğrenimi devam etmekte. Eylül 2019 - Ekim 2020 tarihleri arasında çeşitli platformlarda Online İçerik Yazarlığı yaptı. Aynı zamanda Mart 2021’den beri Yükseköğretim Kurumları Destekli “Sürdürülebilir Pancar Yetiştiriciliğinde Verimlilik Düzenlemeleri ve Dijital Tarım Tekniklerinin Geliştirilmesi” isimli projede Proje Bursiyeri olarak görev almakta.