Emin GÜZEL Prof. Dr. - Akademisyen

Lisans eğitimini 1974-1980 yılları arasında Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları bölümünde ve Doktora eğitimini ise 1980-1985 yılları arasında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

1985 yılında çalışmaya başladığı Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı’nda 1998 yılından itibaren profesör kadrosunda çalışmaktadır.