Emre Eren MUSLU - Ziraat Y. Mühendisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Mezunu.