Engin ERTAN Prof. Dr. - Ziraat Y. Mühendisi

1966 yılında doğdu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde 1983-1987 yılları arasında lisans eğitimini yaptı. Böylece, daha önce Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsünde Müdür olan dedesi merhum Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Öncel’in izinde yol almaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini 1989 yılında tamamladı. Her Türk erkeği gibi gururla yaptığı Askerlik görevi ve ardından 4 yıl özel sektörde görev yaptıktan sonra, 1994 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1994-1999 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim dalında Doktora eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede, 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında da (nihayet!!) Doçent ve 2015 yılında Profesör ünvanı aldı. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü  “Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı” Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Ertan, evli ve Üniversite 1. Sınıfta okuyan güzel-genç bir kızın babasıdır.