Erdem AK -

1973 yılında Balıkesir’de doğdu. İlköğrenimini aynı şehirde tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi mezunudur. Kara Harp Okulu’ndan ayrıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF - İşletme Bölümü mezunudur. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Girişimcilik Yüksek Lisans Programı’nda öğrencidir. Gerçekte hayatboyu öğrencidir.

Özel sektörde değişik firmalar hesabına çalıştı.

2015 yılında İzmir’de kurulan MEDYAKOOP’un kurucu ortağı ve yöneticiliğine devam etmektedir. Değişik gazete ve dergilerde çalıştı, yazılar yazdı. Halen ülkemizin tek haftalık tarım ve gıda gazetesi HASAT TÜRK’ün Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Çalışma konularının başında tarım ekonomisi, kırsal kalkınma ve girişimcilik gelmektedir.

Bir takım sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yapmaktadır.

Evli ve Uygar Yaşam isimli bir delikanlının babasıdır.