Erol AKAR - Kastamonu Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,

1950 yılında Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde doğdu.

İlk ve orta tahsilini Taşköprü’ de tamamladıktan sonra İstanbul Bölge Ziraat okulundan 1968 yılında, Ankara Meslek Yüksek Okulu Kamu Sevk ve İdaresi bölümünden 1978 yılında mezun oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 1995 yılında Tarım ve Köy işleri Bakanlığından uzman olarak emekli oldu.

Emeklilik döneminin başlamasından sonra, 1995 yılından itibaren gayri faal durumda bulunan, Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinde Birlik Müdürü olarak göreve başladı. 1998 yılından bu tarafa ise Birlik Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Köy Koop ve Orkoop Merkez Birliklerinin kuruluş sürecinde ve yönetimlerinde görev üstlenmiş, örgütlenme ile ilgili faaliyetlerde bilfiil görev almış, üretici örgütlenmesi ve tarımsal alan kooperatifçiliği konularında altmışa yakın makalesi ve bildirisi yayınlanmıştır.

Halen Kastamonu Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yanında Milli Kooperatifler Birliği  (Türkiye Koop) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olup evli bir çocuk babasıdır.  

www.kastamonukoykoop.net