Hakan GÜR - Ziraat Mühendisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu.