Handan ÇAKAN - Ziraat Y. Mühendisi

Üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünde 2002’de, yüksek lisansını aynı Üniversitede bitki Koruma Ana Bilim Dalı’nda 2006’da tamamladı. Master süresi boyunca (2003-2006) Çanakkale ili çiftçileri ile çalıştı, özel danışman olarak sahada görev aldı ve sörvey çalışmalarında bulundu. ISO 9001-2000 konusunda Baş denetçilik eğitimi aldı, pest kontrol ve sanitasyon konusunda 2007-2011 Yılları arasında Elit Tarım ürünleri Ltd. Şti.’de Kalite Yönetim Müdürü olarak çalıştı. Şu anda Tabit Ltd. Şti. Bünyesinde yer almakta ve çiftçiler için gerçekleştirilen Tarımın Nabzı Tv programı, Vodafone Çiftçi Kulübü, 118 25 Tarımsal Bilgi Hattı ve diğer birçok tarımsal projede yer almaktadır. Bunların dışında çiftçiler ve bitkisel yatırımcılara da bilgi desteği vermektedir.