Hande TAHMAZ KARAMAN, Dr. - Akademisyen - Viniculturist

2007 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun olarak hem bağcı hem şarapçı olmaya karar verdi. 2007’de aynı bölümde akademisyenlik hayatına başladı. “Kalecik Karası Üzüm Çeşidi Klon Adaylarının Gelişme, Verim ve Ürün Kalitesi Yönüyle Değerlendirilmesi” isimli TÜBİTAK destekli yüksek lisans tezini 2009’da, “Kalecik Karası (Vitis vinifera L.) ve Boğazkere (Vitis vinifera L.)  Üzüm Çeşitlerinde Farklı Yetiştiricilik, Depolama, UV Uygulaması ve Vinifikasyon Tekniklerinin Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri” isimli doktora tezini ise 2014’te tamamladı.

Aynı bölümde akademisyenliğe devam ederken uzmanlık alanı olan üzüm ve şaraplarda organoleptik kaliteyi arttıran ve sağlığa da yararlı oldukları bilinen fenolik bileşikler üzerine çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının dışında firmaların şarap kalitesini üst seviyeye taşımaya yönelik işbirlikleri yapmakla beraber, aynı zamanda T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Tadımcı Teknik Uzmanı’dır. 

Instagram: dr.sarap

Web sayfası: handetahmaz.com