Harun DIRAMAN Doç. Dr. - Ziraat Mühendisi

Mübadil (Türkiye ve Yunanistan arasında 1924 -1926 yıllarında Lozan Andlaşmasına göre gerçekleşen  nüfus  değişimi olayı ile Türkiye gelenlere verilen ad)  kökenli bir ailenin oğlu olarak 1964 yılında Samsun – Bafra’da doğdu. Soyadı Yunanistan’ın (Doğu Makedonya) Drama şehrinden gelen kökenine  işaret eder. 1986 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1987–1989 yılları arasında Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğünde, 1989–1991 yılları arasında GAP Projesi alanında faaliyet gösteren Devlet Su İşleri X.Bölge Müdürlüğü 101.Şube’de ve 1991–1996 yılları arasında da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tekirdağ İl Kontrol Laboratuarı Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yaptı. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalında 1989 yılında Yüksek Lisans, 1994 yılında da aynı Üniversitenin Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora derecesi aldı. 1996–1999 yılları arasında Tekirdağ İl Kontrol Laboratuarı Müdürlüğü görevini yapmakta iken 1999 yılı Kasım ayında Müdürlük görevinden ayrılarak Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü emrine tayin oldu. Bu kuruluşta Zeytinyağı Teknolojisi Şubesinde görev yapmaktı. 2002-2010 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Programında dışarıdan sorumlu öğretim elemanı olarak çalıştı ve 2013 yılında Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Üniversite Doçenti ünvanını alarak aynı zaman Zeytincilik Araştırma İstasyonunun da ilk doçenti oldu. 

2015 yılının Şubat ayında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi izni ile naklen Doçent olarak atandı.

 3 adet bitirilmiş proje, 12 adet SCI- Expanded basılmış makalesi, 29 adet uluslararası bildirisi, 66 adet ulusal hakemli dergi makalesi, 37 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirisi mevcuttur. TÜBİTAK (AB 6. Çerçeve Planı kapsamında verilen) Teşvik ödülü ile TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödüllerine (10 adet) sahip olan araştırıcı, çeşitli mesleki kuruluşların da üyesi olup, Gıda Mühendisliği alanında seçkin uluslararası (25 adet)  ve ulusal (5 adet) dergilerde  ve TÜBİTAK nezdinde (3 adet) hakemlikleri ve ayrıca ulaslararası bir dergi de editörlüğü de bulunmaktadır. Tarımsal Bilimler ve Teknoloji tarihine ilişkin yayınlamış ve sunulmuş çalışmaları da vardır. Evli ve bir oğlu vardır.