Hasan DEMİRKAN Yrd. Doç. - Ziraat Mühendisi

1.03.1960 yılında Aydın’ın Kuyucak ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Aydın’da yaptım. 1979-1983 yıllarında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde lisans öğrenimimi tamamladım.

21.05.1985 tarihinde aynı kürsüde asistan olarak göreve başladım. 1987 yılında “Küsküt (Cuscuta campestris Yunck.)’ün Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar“ konulu çalışma ile master çalışmamı bitirdim. 11.04.1993 tarihinde hazırlamış olduğum “ Marmara Bölgesi Domates Alanlarında Sorun Olan Canavarotu (Orobanche ramosa L.)’nun Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar” konulu çalışma ile “ Bilim Doktoru “ ünvanı aldım.

1997 yılında “Yardımcı Doçent” oldum.

Yabancı dil olarak İngilizce biliyorum. “Türkiye Herboloji Derneği“,”Türkiye Fitopatoloji Derneği” ne üyeyim.

Herboloji alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Özellikle canavar otu (Orobanche spp., Phelipanche spp.) mücadelesinde alternatif savaşım yöntemleri (allelopati, zeytin yan ürünlerinin etkisi) ve malçlamanın etkileri konusunda çalışıyorum.

Ayrıca tüm kültür bitkileri (tarla ve bahçe bitkileri)’nde sorun olan yabancı otlar ve mücadeleleri konusunda da çalışmalarım devam etmektedir.

Çim alanlarında sorun olan yabancı otlar ve mücadelesi konusunda ders vermekteyim.

Halen E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim.

Evliyim ve bir oğlum var.


hasan.demirkan@hotmail.com

hasan.demirkan@ege.edu.tr