İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) -

Sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda dünyada önemi gittikçe artan ‘’Better Cotton’’ lisanslı pamuğu Türkiye’de üreterek, Türkiye’deki pamuk üretimini çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir kılmak ve Türk sanayicisinin sürdürülebilir pamukta dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalar yürüten IPUD 25 Eylül 2013 yılında kurulmuştur. 2014 yılının Haziran ayında da Better Cotton Initiative (BCI) ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır.