Kemal YANMAZ - Akademisyen

Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksek Okulu, Bayındır-İzmir