M. Ufuk PEKER - Ziraat Teknisyeni

1969 yılında İzmir’in Merkez İlçesi Konak’ta doğdu. İlkokulu Konak’ta, ortaokulu Bornova’da tamamladıktan sonra Manisa Beydere Ziraat Meslek Lisesi’nde parasız yatılı olarak okudu. 1988 yılında mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda işe başladı. İlk görev yeri Diyarbakır’da Proje İstatistik Şubesinde Tarım İstatistikleri konusunda çalıştı. Daha sonra İzmir İl Müdürlüğüne ataması yapıldı.  İzmir’de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümünü bitirdikten sonra Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğünde çeşitli birimlerde çalıştı. Enformasyon, Yayım, Eğitim ve basılı materyal hazırlama, görsel tasarım çalışmalarında bulundu. Türkiye’de ilk kez 1995 yılında faaliyete başlayan Ekolojik Tarım Biriminin çalışmalarına da katkıda bulundu.  Ekolojik Tarım Kitabı, Organik Tarım Kitabı yanında ilk kez 1998 yılında hazırlanan Organik Tarım Broşürünün hazırlanmasına katkıda bulundu, tasarımını yaptı. En son 2009 yılında Organik Tarım Biriminde görevlendirildi. Birimde ağırlıklı olarak Eğitim, Tanıtım, Görsel ve Basılı Materyal hazırlama ve tasarım, Raporlama faaliyetlerinin yanında Proje yeri ve konusunun seçiminden başlayarak hazırlama, bütçelendirme, satın alma gibi her aşamasında çalıştı. Halen yeniden yapılanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünde, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi’nde yer alan Organik Tarım Birimi Sekretaryasında çalışmakta olan PEKER evli ve bir kız çocuğu babasıdır.