Mesut ÖZEN - Ziraat Yük. Mühendisi

Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü