Muazzez Cömert Dr. - Ziraat Y. Mühendisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Bilim Dalı Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında tamamladı. Halen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde Uzman kadrosunda çalışmaktadır. Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi, Ege Zootekni Derneği ve Hayvan Besleme Bilim Derneği üyesidir.