Murat YILDIZ - Ziraat Yüksek Mühendisi

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Doktora:

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Bitki Koruma, Fitopatoloji ABD - Devam ediyor

Yüksek Lisans: 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,  Fen Bilimleri Ens., Bitki Koruma , Fitopatoloji, Mikoloji /2015

Lisans: 

Uludağ Üniversitesi,  Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü / 2009