Nural KARAGÖZLÜ Yrd. Doç. Dr. - Gıda Mühendisi

1965 yılında İzmir’de doğdu. 1982 yılında İzmir Kız Lisesi’nden, 1987 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi bilim dalında yüksek lisansa başladı. “Aflatoksine duyarlı gıdalardan küf ve mayaların izolasyonunda besiyeri çalışması” konulu yüksek lisansını; “okratoksin” konusunda da doktorasını tamamladı. Halen Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Gıda mikrobiyolojisi, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda hijyen ve sanitasyonu, mikrobiyolojik kalite kontrol çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Karagözlü ile evlidir ve Kaan’ın annesidir.