Ozan DURMAZ - Şair/Yazar

1983 yılında, hala yaşamakta olduğu İzmir’de doğdu.

Erk dışı tarihe göre, beş buçuk yaşında mahalleye, yedi yaşında devlete, on dördünde gecekonduya, on altısında sevdaya, on sekizinde rakıya ve kapitalizme, yirmi ikisinde nefrete başladı. Otuzu civarlarında yorgunluktan kendisiyle barıştığını sanmakta olup, bu süreç içinde kendine sığamayıp, derdini anlatmak için İngilizce, Almanca ve Rusça öğrendi. İngilizce ve Almanca'dan şiir çevirileri yaptı.

Hissettikleri ve düşündükleri, öykü, deneme ve şiir şeklinde; İmlasız, Atonom, Karga Mecmua, Underground Poetix, Bireylikler, Arkadaş, Varlık, Tuhaf Temaslar, Lacivert ve Deliler Teknesi  gibi dergilerde yer bulmuştur. Kamyon Dergi'de Şiir Bölümü Editörlüğü de yapmış olan Ozan Durmaz, bağımsız, kamplaşmasız, yarışmayan, özgün bir yazın dünyası için, bir çok fanzine de şiir ve yazı göndermiştir. İlk kitabı "Atlas Kesiği" (Şiir) 2016'da yayımlanmıştır.