Özgül KARAGÜZEL Dr. - Ziraat Y. Mühendisi

1991 yılında girdiği Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 1995 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladı ve Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998 yılında “ Kardelen Tohumunun Çimlenmesine İlişkin Bazı Fizyolojik Sorunların Saptanması” adlı yüksek lisans tezini tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Aynı yıl aynı bölümde doktora öğrenimine başladı. 18.10.2001 tarihinde de Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsüne atandı. 2005 Ocak ayında ‘Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilecek, Antalya Yöresinde Yetişen Üç Endemik Allium Türünün (A. junceum subs. tridentatum, A. robertianum, A. sandrasicum) Kültüre Alınma ve Çoğaltılabilme Olanaklarının Araştırılması’ adlı doktora tezini tamamladı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak yeniden yapılandırılan enstitüde 2004-2009 yılları arasında Süs ve Tıbbi Bitkiler Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılından bu yana da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan aynı enstitüde mühendis olarak görevine devam etmektedir.