Renan TUNALIOĞLU Doç Dr. - Ziraat Yüksek Mühendisi

Halen Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim dalında Doçent olarak görev yapmaktadır.