Rohat GÜLTEKİN - Ziraat Yüksek Mühendisi

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokul eğitimini bitirdikten sonra orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2003 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde mezun oldu. Özel sektörde peyzaj alanında yaklaşık yedi yıl çalıştıktan sonra 2010-2016 yılları arasında Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görev yaptı. 2015 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Su Enstitüsünde doktora çalışmasına başladı. 2016 yılından beri Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsünde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Damla sulama, Bitki-su ilişkileri, yüzeyaltı sulama, sulamanın sera gazı emisyonları üzerine etkileri konularında çalışmalar yürütmektedir.