Ruhsar YANMAZ Prof. Dr. - Ziraat Y.Mühendisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Görevlisi