Şahnur IRMAK Dr. - Ziraat Mühendisi

Zeytincilik Araştırma Enstitisü
Gıda Teknolojileri Bölümü
Üniversite Cd.No:43
Bornova/İZMİR