Seda ERASLAN - Ziraat Mühendisi

09.03.1997 tarihinde Karşıyaka, İzmir’de doğdu. 2015 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki besleme bölümü lisans eğitimine başladı ve 2019 yılında mezun oldu. 25.12.2019 tarihinde Bitki Besleme alanında uzmanlaşmak için E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünde yüksek lisansa başladı ve tez aşamasında eğitimine devam etmektedir. Aynı

zamanda Mart 2021’den beri TÜBİTAK bursiyeri olarak “Türkiye’de Sürdürülebilir Şeker Pancarı Üretimi İçin Sezonluk Bir Toprak Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” adlı projede çalışmaktadır.