Selma KÖSA Dr. - Peyzaj Y. Mimarı

1997 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 2002 yılında Peyzaj Mimarı olarak mezun oldu. 1,5 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 2004 yılı Şubat ayında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2005 yılının ekim ayında aynı kurumda araştırma görevlisi oldu. 2006 yılında Şubat ayından Temmuz ayına kadar Erasmus Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde 6 ay öğrenim gördü. 2007 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak Peyzaj Yüksek Mimarı ünvanını aldı. 2008 yılında aynı bölümde doktora öğrenimine başladı ve 2015 yılında doktora öğrenimini tamamlayarak Bilim Doktoru ünvanını aldı. 2005-2013 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne Mühendis olarak atandı ve halen aynı kurumda çalışmaktadır.