Serdar TEZCAN Prof. Dr. - Akademisyen/Ziraat Mühendisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde 1983 yılından bu yana böcekbilim konusunda çalışmaktadır. Uygulamalı entomoloji, böcek biyoçeşitliliği, organik tarım ve böcek sistematiği öncelikli alanları içinde yer almaktadır. Eğitim, öğretim ve araştırmanın yanı sıra, farkındalık yaratmak ve böcekleri topluma tanıtmak için TÜBİTAK desteğiyle çok sayıda proje yürütmüştür.