Tolga ESETLİLİ Doç. Dr. - Ziraat Yüksek Mühendisi

1975 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi(EGE), Ziraat Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. 2001 yılında Yüksek Lisansını ve 2008 yılında ise doktorasını EGE'de tamamladı. 2005 yılında International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC-Hollanda) Uzaktan Algılama eğitimi aldı. Halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü’nde görev yapmaktadır. Temel uzmanlık ve araştırma alanları ise, toprak etüd ve haritalama, doğal kaynakların yönetimi, arazi bozulması, arazi kullanımını izleme, arazi örtüsü değişikliği gibi tarımsal konularda uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) birlikte kullanıldığı çalışmalardır. Farklı uzaktan algılama ve CBS uygulamaları ile ilgili 70'den fazla bilimsel yayına sahiptir. Uzaktan algılama ve buna bağlı bütünleşik teknolojilerin kullanıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma ve projelerde görev almıştır.