Yusuf KURUCU Prof. Dr. - Ziraat Yüksek Mühendisi

1957 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nden 1980 yılında mezun oldu. 1981 yılında Toprak Etüt ve Haritalama Mühendisi olarak TOPRAKSU Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1989-1990 yıllarında ITC (Hollanda) de Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi sistemleri konusunda eğitim aldı. 1992-1993 yıllarında GAP projesi kapsamındaki toprak haritası ve arazi örtüsünün uzaktan algılama tekniği ile haritalanmasında kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1994 yılında E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümüne geçen Yusuf Kurucu, 1995 yılında doktorasını tamamladı ve 1998 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanı aldı. Ziraat Fakültesi bünyesinde bir uzaktan algılama ve CBS laboratuvarı kurulumunda görev aldı. Ege Bölgesi pamuk ekili alanlarının haritalanması, Ege Bölgesinde Zeytin Ağaç Haritası, bağ bitki örtüsü haritalanması, İzmir ili Arazi Envanteri oluşturulması vb projeleri tamamlamış ve bu projelerde Uzaktan algılama ve CBS tekniklerini kullanmıştır. Halen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde öğretim üyesidir.