Bazıları sütü niçin sindiremez?

Süt içerisindeki besin elementlerinden biri de “laktoz” adı verilen süt şekeri.

Süt içerisindeki besin elementlerinden biri de “laktoz” adı verilen süt şekeri. Doğada sadece süt ve süt ürünlerinde bulunuyor ve beslenme fizyolojisinde önemli bir yere sahip.  

Şeker olmasına rağmen önemli bir karbonhidrat kaynağı değil. Bu nedenle belli ölçüde zayıflama diyetlerinde yer alıyor. 

Ayrıca da biyolojik açıdan da önem taşıyor. Laktozu oluşturan basit şekerlerden biri olan ve galaktoz denilen element beyin ve sinir dokularının oluşumunda önemli rol oynuyor. Bu nedenle bazı araştırmacılar canlılardaki beyin gelişimi ile tükettikleri sütteki laktoz miktarı arasında, bir ilişki olduğunu ileri sürüyorlar. 

Laktoz bağırsak florasının düzenlenmesinde de önemli. Mideden değişikliğe uğramadan bağırsaklara geçiyor ve orada parçalanarak laktik asit ve diğer bazı yararlı asitlere dönüşüyor. Özellikle laktik asit nedeniyle bağırsakta asidik ortam oluşuyor, buda kokuşma yapan bakteriler üzerine antiseptik etki yaparak bu tür bakterilerin yaşamasına izin vermiyor.

Bütün bu olumlu özelliklerine rağmen bazıları laktozu sindiremiyorlar. Bazı insanlar süt içtiklerinde, bağırsaklarında gaz, şişme oluşuyor, ishal, mide bulantısı, mide krampları görülüyor. 

Laktozu parçalayan enzim olan laktaz ince bağırsaklarda bulunuyor. Şayet laktaz enzimi zamanla çeşitli nedenlerle bağırsakta yok olmuşsa söz konusu rahatsızlık meydana geliyor ve buna da “laktoz intolerans” (Sütü sindirememe, sütü tolere edememe) adı veriliyor. Laktoz intolerans ya doğuştan oluşuyor ya da  süt içme alışkanlığının olmamasından ileri geliyor. 

Bu rahatsızlık en çok Afrika ve Asya toplumlarında görülüyor. Laktoz intoleranslar peynir, yoğurt, ayran, tereyağı gibi  diğer süt ürünlerini  tüketebiliyorlar. 

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık onlarında tüketebilecekleri “Laktaz süt” üretildi.  Bu sütler, içerisine laktaz enzimi ilave edilerek üretiliyor. Laktoz olmadığı için de içenlerin bağırsakları laktozu kolaylıkla tolere ediyor. Böylece yukarıda belirtilen herhangi bir rahatsızlık meydana gelmiyor.