BAĞLARDA TOPRAK ÖRNEĞİ ALMA VE GÜBRELEME

Yazar : Özen MERKEN
Konu : Tarım

Toprak örneği almak için sonda, burgu, bel, kürek gibi aletler kullanılır.

Özen MERKEN

Zir. Yük. Müh. Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

ozen.merken@gthb.gov.tr

Bağlarda Toprak Örneklerinin Alınması 

Toprak örneği almak için sonda, burgu, bel, kürek gibi aletler kullanılır. 

Arazinin genel görünümüne bakılarak eğim, yükseklik, drenaj, toprak derinliği, toprak rengi, bağın yaşı, üzüm çeşidi, anacın cinsi, üzümün değerlendirme şekli, sulanıp sulanmadığı vb. farklı özellikleri itibarıyla benzer olan her 20 dekar için temsilen bir adet toprak örneği gübre uygulanmasından yaklaşık 1-2 ay önce alınmalıdır. Eğer arazinizde farklılık gösteren alanlar varsa birbiri ile karıştırılmadan ayrı ayrı kodlanarak laboratuvara getirilmelidir.

Toprak örnekleri arazinin bir ucundan diğerine uzanan düz bir hat üzerinden alınmayıp, şekilde gösterildiği (şekil 1) gibi zig-zag çizilerek dönüş noktalarından olabildiğince eşit mesafe aralıkları ile temsil edecek yerlerden alınmalıdır.

 Her 5 dekardan 5 adet sonraki her 5 dekar için ilave 1 çukur hesabıyla 20 da arazi için en az 8-10 noktadan örnek alınması yeterlidir.

Örnek alınacak arazinin işaretlenen yerinde öncelikle bel küreği ile 60 cm. derinliğinde bir çukur açılır;  açılan çukurdan (0-30cm) derinliği temsilen 3-4cm kalınlıkta bir toprak dilimi alınarak kibrit kutusu şeklinde yanlardan düzeltildikten sonra bir kovaya konulur. Daha sonra aynı işlem (30-60cm) derinliğindeki toprak örneği için de tekrarlanarak farklı derinlikten alınan örnekler ayrı ayrı kaplarda toplanır (Şekil 2).

 Tesis gübrelemesinde ayrıca (60-90 cm) derinliğinden de yukarıda anlatıldığı şekilde toprak örneği alınmalıdır.

20 dekar arazi için 8-10 adet eşit miktarlarda ve farklı derinliklerin karıştırılmadan (0-30) ve (30-60) cm’lerden alınan örnekler kovalara konur ve bu örnekler kova içerinde veya temiz bir zeminde iyice karıştırılır. Bu karışımlardan yaklaşık 1-2 kg. toprak örneği iri taş, çöp ve diğer yabancı maddelerden temizlendikten sonra örnek torbasına konulur. Üreticinin adı - soyadı, toprak örneğinin alındığı yer, mevkii, toprak derinliği, toprak örneğinin alındığı tarihi içeren  2 adet etiket kurşun kalemle yazılarak biri torbanın içine konurken, diğeri torbanın ağzına bağlanır. Bağlarda gübreleme amacıyla ayrı ayrı (0-30) ve (30-60) cm derinliklerden alınıp etiketlenen toprak örnekleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Yazının devamı