Yaşamın Temeli; TOPRAK -1

Yazar : M. Ufuk PEKER

İnsan ayaklarını yere sımsıkı bastığında cesaretini toplar ve başka hiçbir canlının cesaret edemeyeceği veya başarabileceğini düşünmediği işlere girişir

İnsan ayaklarını yere sımsıkı bastığında cesaretini toplar ve başka hiçbir canlının cesaret edemeyeceği veya başarabileceğini düşünmediği işlere girişir. İnsanın iki ayağının üzerinde yürüyecek cesareti bulmasının kaynağı belki de, kendini var eden topraktan aldığı güvendir. Ve bu cesaretle dünyayı değiştirebileceğine inanmıştır.

***

Beşinci element filmini izleyeniniz vardır. Antikçağ Yunan filozoflarından Empedokles’in yaşamı anlamak için ortaya attığı dört element; Toprak, hava, su ve ateş… Tabii filmimizde yaşamı var eden dört elementin yanında bir de beşinci element olarak aşk var… Aşk ve toprak…  ‘Benim sadık yarim kara topraktır.’ Aşık Veysel’i de böylece analım. Belki de anımsamamız gereken toprağa duyduğumuz aşktır.

Toprak çeşitli dillerde anaya ve babaya benzetilir. Çeşitli inançlar insanın, yaşamın topraktan geldiğini söyler. Yaratılışçı anlatılarda da, evrimci makalelerde de toprak, su, hava, ısı ve ışık yaşamın ortaya çıkışında, sürmesinde en önemli etkenlerdir. Bu gün yapılan çalışmalar canlıların soylarını sürdürebilmelerini sağlayan unsurların toprak, su, hava ve ışığın farklı şekillerde bir araya gelmesi olduğunu kanıtlamıştır. Farklısı da beklenmezdi…

Empedokles’in dört elementi: toprak, su, hava ve ateş… Belki kimyanın kategorize ettiği 108 elementin oluşturduğu tablo karşısında artık dört element teorisinin kabul edilebilirliği dahi sorgulanamaz durumdadır. Ama dünyadaki yaşamı şekillendiren büyük ölçüde toprak, su, hava ve ateştir. Tabii ateşi aynı zamanda güneşten kaynağını alan ısı ve ışık anlamında da kullanırsak…

Yazının devamı