Ağır Metal Kirliliği ve Fitoremediasyon

Konu : Tarım

Son yüzyılın başından itibaren artan sanayileşme ve dünya nüfusu, beslenme kaygısını da beraberinde getirmiştir.

Bihter Çolak Esetlili            Dilek Anaç

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 

Son yüzyılın başından itibaren artan sanayileşme ve dünya nüfusu, beslenme kaygısını da beraberinde getirmiştir. Modern tarımın da kısmi etkisiyle doğal kaynaklar ciddi oranda zarar görmüş ve görmektedir. Toprak en önemli doğal kaynaklarımızdan birisidir. Ancak toprağın tarım dışı amaçlarla kullanımı, ağır metal ve organik kirletici gibi etmenlerle kirlenmesi ve erozyon ile kayıplara uğraması sonucunda verimliliği de kaybolmaktadır. Bu bağlamda kirlilik, yaşayan tüm canlı organizmaları etkilemekte ve besin zincirinin son halkası olan insanoğlunu da ciddi anlamda tehdit etmektedir. 

Çevresel kirliliğin en büyük nedeni, insanoğlunun hatalı kaynak kullanımıdır…. 

Çevre sorunlarının büyük bir kısmı doğal kaynakların yanlış kullanılmasından meydana gelmektedir. Çevre kirliliğinin diğer boyutları olan atmosfer, su ve hava kirliliklerinin de sonuçta toprak kirliliğine yol açtığı unutulmamalı ve bu doğal varlıkların korunmasının da önemli bir diğer konu olduğu dikkate alınmalıdır. Atmosferde bulunan kirleticiler, çeşitli hava hareketleri ve diğer atmosferik olaylarla çok uzak mesafelere taşınabilmekte ve zamanla yeryüzüne çökerek çok geniş kara ve su alanlarının ve dolayısıyla bitkisel ve hayvansal kökenli besinlerin ve su ürünlerinin de kirlenmesine neden olmaktadır. Sulara karışan atık ve artıkların içerdiği sanayi kaynaklı siyanür, bakır, cıva, kurşun, kadmiyum, arsenik vb. inorganik bileşikler, tarımsal uygulamalardan kaynaklanan kimyasal gübre artıkları, pestisit atıkları ve deterjanlar doğal parçalanmaya dayanıklı maddelerdir. Ayrıca, toprakların ağır metallerle kirlenmesi, ağır metalleri içeren kayaçların çeşitli nedenlerle çözünerek su ve toprak ortamına taşınmasıyla da oluşabilmektedir. 

Sanayi, madencilik ve tarımsal alanlardaki insan aktivitelerine bağlı olarak ortaya çıkan çevre kirliliği günümüzde küresel bir problem halini almaya başlamıştır. Kirleticiler arasında ağır metaller, pestisitler, organik ve radyoaktif atıklar önemli bir yer tutmaktadır. Kirletici unsurların yapısal farklılıkları ve parametreler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı nedeni ile bu alanların fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak temizlenmesi zorlaşmaktadır. 

Yazının devamı