Toprakta biriken ağır metaller bitkiye geçerse…

Toprakta biriken ağır metallerin bitkiler tarafından alınarak doku ve organlarında aşırı birikimi, bitkilerin vejetatif ve generatif organlarının gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bitkilerde transpirasyon, stoma hareketleri, su alımı, fotosentez, enzim aktivitesi, çimlenme, protein sentezi, membran stabilitesi, hormonal denge gibi pek çok fizyolojik olayın da olumsuz olarak etkilenmesine sebep olmaktadır.

Ağır metal kirliliği ile mücadelede…

Kirlilik ile mücadelede topraktaki kirlenme oranının, neden olan kirleticilerin, oluşturduğu risklerin ve toprağın en uygun şekilde temizlenmesi için gerekli olan şartların bilinmesi çok önemlidir. Kirlenmiş bir toprağın kirlilik düzeyinin tesbiti ve ıslahı için büyük bir zamana ve büyük maliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Fiziksel ve kimyasal arıtmanın bir arada kullanıldığı bir arıtma sistemi olan konvansiyonel arıtma sistemleri ile katı ve sıvı atıkların arıtılması tam olarak sağlanamamaktadır. Etkili bir arıtım sistemi ise endüstri kuruluşlarına pahalıya mal olmaktadır. Bu nedenle, günümüzde birçok endüstri kuruluşunun önemli sorunu olan bu tür atıkların arıtımında; ekonomik yönden ucuz, pratik uygulamalarda kolaylık sağlayacak arıtım süreçlerine yönelik geniş bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonucunda mikroorganizmaların, alglerin, mantarların ve bazı bitkilerin metal biyosorbsiyonunda kullanılabileceği görülmüş ve bu konuda daha detaylı araştırmaların yapılması yönünde gereksinim duyulmaya başlanmıştır.