Son birkaç yılın bilançosu: Tarımsal emtialarda üretimdeki artış ve et tüketimin yükselişi

Raporda yapılan son birkaç senenin analizine göre, hububat ve yağlı tohumların tarihi rekorlar seviyesinde üretilmesi sebebiyle, bu ürünlerin fiyatları son derece düşük seviyededir. Bu artış Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da verimlilik artışı sebebiyleyken, Güney Amerika’da tarım arazilerinin büyümesiyle olmuştur. Afrika kıtasında ise, henüz yatırımların yeterli seviyede olmaması nedeniyle, ufak bir üretim artışı söz konusudur. Hayvan sürülerinin tekrar yapılanması, protein bazlı ürün talebinin artması ve arzın azalması sebepleriyle, et fiyatları büyük bir ivme kazanmıştır. Süt ürünleri ise, tarihi rekorları gördükten sonra önemli bir miktarda fiyatları azalmıştır. Büyük süt üreticisi ülkelerde politikaların tekrar belirlenmesi suretiyle, süt fiyatlarının tekrar istikrara kavuşması beklenmektedir.