İZMİR; ORGANİK TARIMIN BAŞKENTİ

Yazar : M. Ufuk PEKER
Konu : Tarım

İzmir… Türkiye’nin en büyük ve en güvenli körfezlerinden birinin kenarında, dağların denizin kenarından başladığı doğal bir kaleyi andıran kent…

Mehmet Ufuk PEKER

1980 yılında genç bir girişimci olarak Türkiye’yi ziyaret eden Joseph Wilhelm Kemalpaşa’ya geldiğinde organik tarım için uygun yeri bulduğunu düşünür. Bir gıda limanı olan şehir merkezine yakın bir ilçedir Kemalpaşa. Wilhelm üretilen ürün çeşitliliğinin, Aydın ve Manisa gibi iki tarım devine yakınlığının yanında, üreticinin tarım konusundaki kavrayışının, değişime açıklığının da kendisini etkilediğini belirtmektedir.

Liman Kenti İzmir

İzmir… Türkiye’nin en büyük ve en güvenli körfezlerinden birinin kenarında, dağların denizin kenarından başladığı doğal bir kaleyi andıran kent… Bu coğrafyada akarsuların oluşturduğu vadiler doğal birer geçit oluşturur. Yaklaşık 2.000 yık boyunca, bu geçitler sayesinde Çin’den başlayan İpekyolu ve Hindistan’dan başlayan baharat yolu yüzlerce kilometreyi kat edip Bozdağlardan Smirne Agorasına getirilmiş ve İzmir’in güvenli limanından Akdeniz ülkelerine dağılmıştır. Bu günkü Kemeraltı Çarşısı tarihi Milattan 400 yüzyıl öncesine uzanan Smirna Agorasının bu günkü devamı niteliğindedir.

İzmir Türkiye’de tarım ürünleri üretim ve pazarlamasında kilit noktadadır. Levanten denen Akdeniz ülkelerinden gelme ailelerin İzmir’de yerleşmesi tesadüf değildir. Onlar temsil ettiği firma adına uygun malları temin edip gemilerle ülkelerine gönderen şirket temsilcileri ile bu temsilcilerin mahiyetinde gelen kişilerden oluşur.  Bu mallar İzmir’e İpek ve Baharat yollarından gelen ürünlerin yanında İzmir’in köylerinden ve Aydın, Manisa gibi çevre bölgeden gelen ürünlerdir. 

Osmanlı döneminde ticaret borsalarına ilişkin ilk kanunun çıkmasının ardından, ilk ticaret borsaları İzmir’de kurulur. Başka illerde biraz zorlamanın ardından kurulabilen Ticaret Borsaları İzmir’de iki adet ve yerel tüccarların girişimi ile kurulur. Bu borsaların 1892 yılında birleşmesi ile bu gün meşhur binasında faaliyet gösteren İzmir Ticaret Borsası kurulmuştur. 

İlk Enternasyonal Fuarın İzmir’de kurulması, fuarlar şehri olarak anılması Türkiye İktisat Kongresi’nin İzmir’de toplanması gibi olgular İzmir’in ticaret açısından konumunu ifade eder. Türkiye’nin ilk dönemdeki ticareti büyük oranda ham veya işlenmiş tarım ürünlerinden oluşur.  

İzmir’in üçüncü büyük şehir olmasının sırrı tarıma dayalı sanayi ve tarımsal ürünler ticaretinin merkezi olmasıdır. Aynı zamanda ilimiz halen tarımsal üretim alanında önemli bir merkezdir. Plansız kentleşme, çarpık sanayileşme, tarım alanlarının vasfını yitirmesine neden olan uygulamalar… İzmir tarımı tüm bunlara rağmen Türkiye Tarımında ön planda kalmayı başarmıştır.

Yazının devamı