Sağlık ve Bakım

İşletme için seçilecek tavuklar mevcut hastalılara ve parazitlere karşı dirençli olmalıdır. Tavukların besin madde ihtiyaçlarını bulundukları döneme göre karşılayacak organik karma yemler hazırlanmalıdır. Bu karma yemlerde vitamin, mineral, protein ve aminoasitler, yağ asitleri ve enerji mutlaka gereksinim düzeyinde bulunmalıdır. Uygun kümeslerde ve gezinme alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hastalık oluşumu ve yayılması engellenmelidir.  Dış alanlarda korunaklı ve gölgelikli tünekler planlanarak tavukların doğal davranışlarını sağlanması ve dış alanlara ulaşmaları teşvik edilmelidir. Refah açısından tavuklara uygulanacak bir takım müdahalelerde stres ve acı çekmek en az düzeye indirilmelidir. Veteriner hekim kontrolünde aşı ve diğer müdahaleler ile ilgili muntazam kayıtlar tutulmalıdır.